Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Ống uPVC Bình Minh » Ống nhựa PVC cứng hệ mét – ISO 4422:1990

Ống nhựa PVC cứng hệ mét – ISO 4422:1990

ong-nhua-upvc-cung

Ống nhựa PVC cứng hệ mét – ISO 4422:1990

Kích thước danh
nghĩa

Đường kính ngoài danh nghĩa

Chiều dài khớp nối

Chiều dày thành ống danh nghĩa, en

 

Chiều dài ống danh nghĩa, Ln

DN/OD

dn

L

Lb

PN 3,2

PN 4

PN 5

PN 6

PN 10

 

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

m

63

63,0

63

103

1,6

1,9

3,0

4,0

6,0

75

75,0

63

105

1,5

2,2

3,6

4,0

6,0

90

90,0

64

115

1,5

2,7

4,3

4,0

6,0

110

110,0

100

118

1,8

3,2

5,3

4,0

6,0

140

140,0

104

128

4,1

6,7

4,0

6,0

160

160,0

132

137

4,0

4,7

7,7

4,0

6,0

200

200,0

182

147

5,9

9,6

4,0

6,0

225

225,0

200

158

6,6

10,8

4,0

6,0

250

250,0

250

165

7,3

11,9

4,0

6,0

280

280,0

250

172

8,2

13,4

4,0

6,0

315

315,0

300

193

9,2

15,0

4,0

6,0

355

355,0

310

206

10,4

16,9

4,0

6,0

400

400,0

320

218

11,7

19,1

4,0

6,0

450

450,0

235

13,2

21,5

4,0

6,0

500

500,0

255

14,6

23,9

4,0

6,0

560

560,0

273

16,4

26,7

4,0

6,0

630

630,0

295

18,4

30,0

4,0

6,0

 

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh