fbpx
Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC)

chech-pvc

Tên sản phẩm

Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái

1.300

Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong

Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái

2.300

Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong

Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái

5.800

Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong

Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái

16.400

Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong

Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái

32.800

Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong

Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái

72.000

Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong

Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái

265.000

 

0985.762.299