Chữ y 45(T45) Bình Minh

Ba chạc 45o (Y) Bình Minh

chu-y-45

 Chữ Y (Ba chạc 45o) Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Y 75 M Bình Minh Cái 41,800
2 Y 90 M Bình Minh Cái

67,100

3

Y 110 M Bình Minh Cái 93,500
4 Y 140 M Bình Minh Cái

222,200

5

Y 160 M Bình Minh Cái

283,800