Co 90 gân xoắn Bình Minh

Cút HDPE gân xoắn Bình MInh

 Cút HDPE gân Bình Minh

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 110 M 128,920
2 Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 160 M

50,380

3

Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 250 M 169,730
4 Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 315 M

353,540

 

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ kiện PPR Vinaconex

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
co-90-gan-xoan
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
110 120 55 105
160 167 82 166
250 260 127 235
315 326 159 291
   

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

co-90-gan-xoan
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
500 500 400 550
       
       
       

 

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh