Co 90 ren ngoài Bình Minh

Cút ren ngoài Bình Minh

co-90-ren-ngoai

Co ren ngoài thau (ren ngoài đồng)

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút ren ngoài 21 D Bình Minh Cái

15,290

2

Cút ren ngoài 27 D Bình Minh Cái

36,190

Sản phẩm loại dày – ren nhựa

 

DN Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 15 45 24 18 24 42
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 18 53 30 20 29 49
34 x 34 34 x 1 1 x 1 41 21 61 38 23 32 55
 

Sản phẩm lại dày – ren thau

DN Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 34 14 27 41
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 14 49 43 16 30 46
 

LƯU Ý :

– DN: kích thước danh nghĩa.

– Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

– Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi

  • D: dầy
  • M: Mỏng