Đầu Bịt PPR Bình Minh

Đầu Bịt PPR Bình Minh

nut-bit>>>Phụ kiện PVC Dismy

>>>> Phụ kiện uPVC Dekko

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu bịt PPR 20 Bình Minh Ø 20 Cái 12.100
Đầu bịt PPR 25 Bình Minh Ø 25 Cái 14.300
Đầu bịt PPR 32 Bình Minh Ø 32 Cái 16.500
Đầu bịt PPR 40 Bình Minh Ø 40 Cái 22.000
Đầu bịt PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 56.100