Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Đầu Nối CB phun PPR Bình Minh

Đầu Nối CB phun PPR Bình Minh

Đầu Nối CB phun PPR Bình Minh

con-thu-ppr

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Bình Minh —– Cái 7.150
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Bình Minh —– Cái 11.000
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Bình Minh —– Cái 15.950
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Bình Minh —– Cái 28.050
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Bình Minh —– Cái 55.000
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Bình Minh —– Cái 12.100
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Bình Minh —– Cái 17.050
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Bình Minh —– Cái 29.700
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Bình Minh —– Cái 59.950
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Bình Minh —– Cái 18.150
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Bình Minh —– Cái 31.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Bình Minh —– Cái 67.100
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Bình Minh —– Cái 37.400
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Bình Minh —– Cái 68.200
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Bình Minh —– Cái 67.750
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Bình Minh —– Cái 117.700
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Bình Minh —– Cái 119.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Bình Minh —– Cái 135.300
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Bình Minh —– Cái 188.100
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Bình Minh —– Cái 193.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Bình Minh —– Cái 267.300
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Bình Minh —– Cái 315.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Bình Minh —– Cái 321.200
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Bình Minh —– Cái 325.600

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong