Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Đầu Nối ren trong PPR Bình Minh

Đầu Nối ren trong PPR Bình Minh

Đầu nối ren trong PPR Bình Minh

Đầu nối ren trong PPR Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Vinaconex

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 56.100
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25 Cái 62.700
Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 74.800
Đầu nối ren trong PPR 32-1″ Bình Minh Ø 32 Cái 264.000
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Bình Minh Ø 40 Cái 332.200
Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 371.800
Đầu nối ren trong PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 566.500
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ Bình Minh Ø 75 Cái 1.419.000
Đầu nối ren trong PPR 20-3/4″ Bình Minh Ø 20-25 Cái 74.800
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25-20 Cái 62.700
Đầu nối ren trong PPR 32-3/4″ Bình Minh Ø 32-25 Cái 141.900

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh