Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Đầu Nối thẳng PPR Bình Minh

Đầu Nối thẳng PPR Bình Minh

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng PPR Bình Minh

mang-song-ppr

>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Bình Minh Ø 20 Cái 6.600
Đầu nối thẳng PPR25 Bình Minh Ø 25 Cái 8.470
Đầu nối thẳng PPR 32 Bình Minh Ø 32 Cái 12.100
Đầu nối thẳng PPR 40 Bình Minh Ø 40 Cái 22.000
Đầu nối thẳng PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Bình Minh Ø 63 Cái 68.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Bình Minh Ø 75 Cái 147.000
Đầu nối thẳng PPR 90 Bình Minh Ø 90 Cái 212.300
Đầu nối thẳng PPR 110 Bình Minh Ø 110 Cái 397.100