Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Khớp nối sống PVC Bình Minh (Zăc co)

Khớp nối sống PVC Bình Minh (Zăc co)

Khớp nối sống PVC Bình Minh (Zăc co)

khop-noi-song

Khớp nối sống

STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1

Khớp Nối 21 Bình Minh Bộ 7,920
2 khớp Nối 27 Bình Minh Bộ

11,000

3

Khớp Nối 34 Bình Minh Bộ 15,510
4 Khớp Nối 42 Bình Minh Bộ

19,030

DN Dmin Lmin D1min
mm inch mm mm mm
21  1/2 27 72 49
27  3/4 33 82 55
34 1    40 92 67
42 1 1/4 49 102 73
49 1 1/2 56 126 84
30 2    69 146 97