Nối Góc 45° Bình Minh

Nối Góc 45° Bình Minh

chech-45

 

>>>> Phụ kiện PPR Vinaconex

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Bình Minh Ø 20 Cái 8.800
Nối góc 45° PPR 25 Bình Minh Ø 25 Cái 10.670
Nối góc 45° PPR 32 Bình Minh Ø 32 Cái 17.600
Nối góc 45° PPR 40 Bình Minh Ø 40 Cái 33.000
Nối góc 45° PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 56.100
Nối góc 45° PPR 63 Bình Minh Ø 63 Cái 119.900
Nối góc 45° PPR 75 Bình Minh Ø 75 Cái 188.100
Nối góc 45° PPR 90 Bình Minh Ø 90 Cái 1292.600
Nối góc 45° PPR 110 Bình Minh Ø 110 Cái 5000.500

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh