Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Nối Góc 90° ren trong Bình Minh

Nối Góc 90° ren trong Bình Minh

Nối Góc 90° ren trong Bình Minh (cút ren trong PPR)

noi-goc-90-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 55.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25 Cái 63.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 88.000
Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” Bình Minh Ø 32 Cái 275.000
Nối góc 90° ren trong PPR 32-3/4” Bình Minh Ø 32-25 Cái 141.900

>>>Ống Nhựa PPR Bình Minh
>>>> Phụ kiện HPDE ren Malaisia