Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Nối góc ren trong đồng Tiền Phong

Nối góc ren trong đồng Tiền Phong

nối góc ren trong

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc ren trong đồng 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 10.700
Nối góc ren trong đồng 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 17.100
Nối góc ren trong đồng 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 24.800

>>> Phụ tùng HDPE Gân & Gioăng cho ống HDPE gân