Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Nối ren ngoài PVC Bình Minh

Nối ren ngoài PVC Bình Minh

Nối ren ngoài thau (Nối ren ngoài đồng)

noi-ren-ngoai

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

 

Nối ren ngoài thau (ren ngoài  đồng)

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1

Nối RNT 21 D Bình Minh cái

16,720

 

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

DN Dmin Zmin Bmin L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 31 18 50
21 x 27 21 x 3/4 1/2 x 3/4 27 2 31 20 52
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 38 20 57
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 2 38 18 55
27 x 34 27 x 1 3/4 x 1 33 2 38 22 59
34 x 34 34 x 1 1 x 1 40 2 46 22 64
42 x 42 42 x 11/4 11/4 x 11/4 49 2 56 25 71
49 x 49 49 x 11/2 11/2 x 11/2 56 2 64 26 83
60 x 60 60 x 2 2 x 2 69 2 79 30 95
90 x 90 90 x 3 3 x 3 103 4 111 38 106
114 x 114 114 x 4 4 x 4 127 5 143 46 135