Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Nối ren trong UPVC Bình Minh

Nối ren trong UPVC Bình Minh

Nối ren trong thau (Nối ren đồng) 

noi-ren-trong

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Đệ Nhất

 

 Nối ren trong thau (Nối ren trong đồng)

 STT

Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1 Nối RTT 21 D Bình Minh Cái

11,000

 

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

DN Dmin Zmin Bmin D1min L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 34 30 16 48
27 x 27  27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 42 37 18 55
34 x 34 34 x 1 1 x 1 40 2 53 46 20 62
42 x 42 42 x 11/2 11/4 x 11/4 49 2 63 55 23 69
49 x 49 49 x 11/2 11/2 x 11/2 56 2 70 61 23 80
60 x 60 60 x 2 2 x 2 69 2 85 74 27 92
90 x 90 90 x 3 3 x 3 103 4 113 105 35 103