Ống Lọc PVC

Ống lọc nhựa PVC

ong-loc-nuoc

>>>>Phụ Kiện uPVC

Ống nhựa lọc nước uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn, có chất lượng cao, giá cả phải chăng được sửa dụng trong việc lắng nước trong hệ thống lọc nước hiện nay.

>>>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>>>>Phụ Kiện HDPE

Tên sản phẩm Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá
Lọc PVC 90×6 Ø 90   Mét Liên hệ
Lọc PVC 90×2,7 Ø 90   Mét Liên hệ
Lọc PVC 48 D Ø 48   Mét Liên hệ
Lọc PVC 48 C1 Ø 48   Mét Liên hệ
Ống Lọc PVC 48 C0 Ø 48   Mét Liên hệ

 

ong-lang-nuoc