Phụ tùng gân nối Bình Minh

Măng sông HDPE gân Bình Minh

Măng sông HDPE gân Bình Minh

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 110 M 20,020
2 Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 160 M

61,270

3

Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 250 M 200,090
4 Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 315 M

387,750

 

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
phu-tung-gan-noi-hpde-1
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
110 117 10 120
160 167 18 207
250 258 18 261
315 324 30 315
   

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

phu-tung-gan-noi-hpde-1
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
500 530 40 332
       
       
       

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh