Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Thân bích kép PVC Bình Minh

Thân bích kép PVC Bình Minh

Thân bích kép PVC Bình Minh

than-bich-kep

Thân bích kép

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1

DN90 Bình Minh Cái 59,090
2 DN114 Bình Minh Cái

124,300

3

DN160 Bình Minh Cái

206,260

 

DN Dmin D1min Zmin Lmin
mm inch mm mm mm mm
114 4 146 127 10 98
168 6 204 184 10 142
220 8 256 235 13 153