Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Vai bích kép PVC Bình Minh

Vai bích kép PVC Bình Minh

Bích kép PVC Bình Minh

van-bich-kep

>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Bích kép

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

DN114 D Bình MInh Bộ 59,070
2 DN168 D Bình MInh Bộ

124,300

3

DN220 D Bình MInh Bộ

206,360

 

DN Dmin hmin dmin d1
mm inch mm mm mm mm
114 4 210 20 129 175
168 6 280 22 186 240
220 8 330 22 137 290

 

>>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh