Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Zắc co ren trong Bình Minh

Zắc co ren trong Bình Minh

Zắc co ren trong Bình Minh

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 158.400
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 212.300
Zắc co ren trong PPR 32-1” Bình Minh Ø 32 Cái 317.900
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Bình Minh Ø 40 Cái 496.100
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 900.900
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 1.518.000

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong