Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Ba chạc 45° phun Tiền Phong

Ba chạc 45° phun Tiền Phong

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 295.000

 

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong