Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Ba chạc 90° phun Tiền Phong

Ba chạc 90° phun Tiền Phong

ba chạc 90 độ

>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 123.000

>>>>  Ống Nhựa HDPE Tiền Phong