Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Chữ T ren ngoài Bình Minh

Chữ T ren ngoài Bình Minh

Tê ren ngoài PVC Bình Minh (TRN)

ren ngoài (Ba chạc ren đồng)

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 TRN 21 Dầy Bình Minh Cái

15,290

2

TRN 27 Dầy Bình Minh

Cái

23,600

ren ngoài giảm (Ba chạc ren đồng giảm)

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 T 27 x RN 21 Dầy Bình Minh Cái

5,830

Sản phẩm loại dày – ren nhựa

DN Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 9 44 24 18 28 46

Sản phẩm loại dày – ren thau

DN Dmin Zmin Hmin Bmin L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 9 39 30 14 30 44
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 12 47 38 16 35 51