Co 45 Bình Minh

Chếch PVC Bình Minh (Co 450)

chech-45

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

STT

TÊN SẢN PHẨM ĐV GIÁ BÁN
(đ/cái)

Co 450 (Nối góc 450)

1

Co 450 – 21 D Bình Minh Cái 2,090
2 Co 450 – 27 D Bình Minh Cái

3,080

3

Co 450 – 34 D Bình Minh Cái 4,950
4 Co 450 – 42 D Bình Minh Cái

6,930

5

Co 450 – 49 D Bình Minh Cái 10,560
6 Co 450 – 60 D Bình Minh Cái

16,280

7

Co 450 – 75 D Bình Minh Cái 28,160
8 Co 450 – 75 M Bình Minh Cái

10,670

9 Co 450 – 90 M Bình Minh Cái 16,830

10

Co 450 – 110 M Bình Minh Cái 27,060
11 Co 450 – 140 M Bình Minh Cái

59,400

12

Co 450 – 160 M Bình Minh Cái

87,890

 

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
21 1/2 27 5 35
27 3/4 33 6 41
34 1 40 7 47
42 1/4 49 9 53
49 1 1/2 56 10 65
60 2 69 13 76
90 3 99 19 83
114 4 127 24 108
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
60 2 66 13 38
90 3 96 19 59
114 4 123 24 74
168 6 180 35 115
220 8 235 46 151
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

LƯU Ý :

– DN: kích thước danh nghĩa.

– Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

– Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.