Gioăng cao su hệ COID

gioang-cao-su-upvc-1
VẬT LIỆU

Gioăng cao su – Nhựa Bình Minh được sản xuất từ cao su tổng hợp Niltril – NBR(Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệ inch và hệ mét) và cao su thiên nhiên – NR( Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệCIOD)

>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

TÍNH VẬT LÝ

– Độ cứng : 36 – 35 Shore A
– Độ bền kéo đứt, tối thiểu : 9.0 MPa
– Độ giản dài khi đứt, tối thiểu : 300 %

DN Dmin Hmin
mm mm mm
100 147 23
150 207 27
200 258 31

>>>>> Ống nhựa HDPE 100 Đệ Nhất