Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Nối trơn (Măng sông)

Nối trơn (Măng sông)

Nối trơn PVC Bình Minh (Măng sông)

noi-tron

 Nối thẳng

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Nối 21 D Bình Minh Cái

1,760

2

Nối 27 D Bình Minh Cái 2,420
3 Nối 34 D Bình Minh Cái

4,070

4

Nối 42 D Bình Minh Cái 5,610
5 Nối 49 D Bình Minh Cái

8,690

6

Nối 60 D Bình Minh Cái 13,420
7 Nối  75 D Bình Minh Cái

21,010

8

Nối  75 M Bình Minh Cái

9,570

9 Nối  90 D Bình Minh Cái

34,100

 

Sản phẩm loại dày   Sản phẩm loại mỏng
DN Dmin Zmin Lmin
mm inch mm mm mm
21 1/2 27 2 62
27 3/4 33 2 72
34 1 40 2 82
42 11/4 49 2 90
49 11/2 56 2 112
60 2 69 2 128
90 3 103 4 132
114 4 127 5 173
 
DN Dmin Zmin Lmin
mm inch mm mm mm
60 2 66 2 52
90 3 96 4 84
114 4 123 5 105
168* 6 180 68 322
220* 8 235 58 468