Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ Tùng HDPE Bình Minh » Phụ tùng hdpe T giảm Bình Minh cỡ lớn

Phụ tùng hdpe T giảm Bình Minh cỡ lớn

Tê giảm HDPE Bình Minh Cỡ lớn (Tê thu HDPE lớn)

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T THU (BA CHẠC GIẢM BẬC)

 

                       (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN 560 x 225 DN 630 x 315      
1 560 x 225 x 21,4 mm 6.0    4,272,583 28 630 x 315 x 24,1 mm 6.0      5,960,663  
2 560 x 225 x 26,7 mm 8.0    5,255,078 29 630 x 315 x 30,0 mm 8.0      7,413,171  
3 560 x 225 x 33,2 mm 10.0    6,454,459 30 630 x 315 x 37,4 mm 10.0      9,127,867  
4 560 x 225 x 41,2 mm 12.5    7,887,148 31 630 x 315 x 46,3 mm 12.5    11,131,932  
5 560 x 225 x 50,8 mm 16.0    9,545,782 32 630 x 315 x 57,2 mm 16.0    13,493,886  
DN 560 x 250 DN 710 x 250      
6 560 x 250 x 21,4 mm 6.0    4,420,382 33 710 x 250 x 27,2 mm 6.0    12,924,775  
7 560 x 250 x 26,7 mm 8.0    5,378,072 34 710 x 250 x 33,9 mm 8.0    15,769,451  
8 560 x 250 x 33,2 mm 10.0    6,669,080 35 710 x 250 x 42,1 mm 10.0    19,530,997  
9 560 x 250 x 41,2 mm 12.5    8,152,167 DN 710 x 280      
10 560 x 250 x 50,8 mm 16.0    9,866,296 36 710 x 280 x 27,2 mm 6.0    13,294,556  
DN 630 x 200 37 710 x 280 x 33,9 mm 8.0    16,229,585  
11 630 x 200 x 24,1 mm 6.0    5,193,354 DN 710 x 315      
12 630 x 200 x 30,0 mm 8.0    6,381,976 38 710 x 315 x 27,2 mm 6.0    13,536,923  
13 630 x 200 x 37,4 mm 10.0    7,856,569 39 710 x 315 x 33,9 mm 8.0    16,494,785  
14 630 x 200 x 46,3 mm 12.5    9,579,192 40 710 x 315 x 42,1 mm 10.0    20,430,816  
15 630 x 200 x 57,2 mm 16.0  11,614,403 DN 710 x 355  
DN 630 x 225 41 710 x 355 x 27,2 mm 6.0    13,852,908  
16 630 x 225 x 24,1 mm 6.0    5,362,105 42 710 x 355 x 33,9 mm 8.0    17,204,719  
17 630 x 225 x 30,0 mm 8.0    6,523,307 DN 800 x 280  
18 630 x 225 x 37,4 mm 10.0    8,109,130 43 800 x 280 x 47,4 mm 10.0    17,468,039  
19 630 x 225 x 46,3 mm 12.5    9,887,815 DN 1000 x 315      
20 630 x 225 x 57,2 mm 16.0  11,987,581 44 1000 x 315 x 47,7 mm 8.0    37,042,532  
DN 630 x 250 45 1000 x 315 x 59,3 mm 10.0    45,924,175  
32 630 x 250 x 30,0 mm 8.0    6,794,794 DN 1000 x 400  
33 630 x 250 x 37,4 mm 10.0    8,365,088 46 1000 x 400 x 47,7 mm 8.0    38,815,245  
34 630 x 250 x 46,3 mm 12.5  10,202,667 47 1000 x 400 x 59,3 mm 10.0    48,119,077  
35 630 x 250 x 57,2 mm 16.0  12,369,254 DN 1200 x 400  
21 630 x 250 x 24,1 mm 6.0    5,593,148 48 1200 x 400 x 57,2 mm 8.0    59,618,106  
DN 800 x 315 49 1200 x 400 x 67,9 mm 10.0    70,822,941  
22 800 x 315 x 30,6 mm 6.0  18,007,138 DN 1200 x 450  
23 800 x 315 x 38,1 mm 8.0  21,999,412 50 1200 x 450 x 57,2 mm 8.0    61,585,781  
24 800 x 315 x 47,4 mm 10.0  27,035,906 51 1200 x 450 x 67,9 mm 10.0    72,479,310  
DN 800 x 400 DN 900 x 400  
25 800 x 400 x 30,6 mm 6.0  18,726,313 52 900 x 400 x 42,9 mm 8.0    30,577,987  
26 800 x 400 x 38,1 mm 8.0  23,292,795 53 900 x 400 x 53,3 mm 10.0    37,529,074  
27 800 x 400 x 47,4 mm 10.0  28,622,623 54 900 x 315 x 42,9 mm 8.0    29,050,730  

>>>Ống nhựa PVC Dismy

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 258 168
110 110 302 192
125 125 320 195
140 140 338 199
160 160 363 203
180 180 387 207
200 200 461 261
225 225 491 266
250 250 551 301
280 280 587 308
315 315 660 345
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 758 403
400 400 812 412
450 450 873 423
500 500 953 453
560 560 1045 486
630 630 1130 500
710 710 1676 967
800 800 1835 1035
900 900 2006 1106
1000 1000 2176 1177
1200 1200 2498 1298

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex