Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ Tùng HDPE Bình Minh

Phụ Tùng HDPE Bình Minh

Phụ tùng hdpe chữ T

Tê đều HDPE Bình Minh BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 90O (BA CHẠC 90O)                   (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/6/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN …

Phụ tùng hdpe chữ T Read More »

Phụ tùng hdpe co 60

Chếch HDPE 60 Bình Minh (NỐI GÓC 60)     BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 60O (NỐI GÓC 60O) (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ …

Phụ tùng hdpe co 60 Read More »

Phụ tùng hpde co 22,5

Chếch 22,5 Bình Minh BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 22,5O (NỐI GÓC 22,5O)                   (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) …

Phụ tùng hpde co 22,5 Read More »

phụ tụng hpde co 45

Chếch HDPE Bình Minh CO 45O (NỐI GÓC 45O) BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 45O (NỐI GÓC 45O)                   (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM …

phụ tụng hpde co 45 Read More »

tu thong hpde

Phụ tùng hpde tứ thông

Tứ thông HDPE Bình Minh BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: TỨ THÔNG                            (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái)     …

Phụ tùng hpde tứ thông Read More »

Phụ tùng hpde chữ t giảm

Phụ tùng hpde chữ t giảm

Tê giảm HDPE Bình Minh (Tê thu)   BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T THU (BA CHẠC GIẢM BẬC)                           (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM …

Phụ tùng hpde chữ t giảm Read More »

Phụ tùng hdpe y 60

Y  60O  Bình Minh (BA CHẠC 60O  ) BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 60O,  (BA CHẠC 60O, )                   (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM …

Phụ tùng hdpe y 60 Read More »

Phụ tùng hpde y 45

Y  45O  Bình Minh (BA CHẠC 45O  ) BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 45O  (BA CHẠC 45O)                   (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) …

Phụ tùng hpde y 45 Read More »

Phụ kiện hpde co 90

Cút HDPE Bình Minh 90O (NỐI GÓC 90O) >>>> Phụ kiện PPR Bình Minh  >>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong   BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 90O (NỐI GÓC 90O)             (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)   STT TÊN SẢN …

Phụ kiện hpde co 90 Read More »