Phụ tùng hpde y 45

 45O  Bình Minh (BA CHẠC 45O  )

phu-tung-hpde-y-45

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 45O  (BA CHẠC 45O)

 

                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0                  368,082  
1 90 x 4.3 mm 8.0          52,664 49 160 x 9,5 mm 10.0

                 449,060

 

2

90 x 5,4 mm 10.0          63,990 50 160 x 11,8 mm 12.5                  548,725  
3 90 x 6,7 mm 12.5          79,279 51 160 x 14,6 mm 16.0

                 667,644

 

4

90 x 8,2 mm 16.0          96,834 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        116,654 52 180 x 6,9 mm 6.0

                 390,167

 
DN110 53 180 x 8.6 mm 8.0                  481,904  
6 110 x 4,2 mm 6.0        125,714 54 180 x 10,7 mm 10.0

                 592,329

 

7

110 x 5,3 mm 8.0        157,426 55 180 x 13,3 mm 12.5                  726,537  
8 110 x 6,6 mm 10.0        192,535 56 180 x 16,4 mm 16.0

                 879,433

 

9

110 x 8,1 mm 12.5        233,307 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        281,441 57 200 x 7,7 mm 6.0

                 526,640

 
DN125 58 200 x 9,6 mm 8.0                  656,885  
11 125 x 4,8 mm 6.0        168,185 59 200 x 11,9 mm 10.0

                 798,455

 

12

125 x 6,0 mm 8.0        207,825 60 200 x 14,7 mm 12.5                  974,002  
13 125 x 7,4 mm 10.0        254,260 61 200 x 18,2 mm 16.0

              1,189,188

 

14

125 x 9,2 mm 12.5        310,888 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        377,709 62 225 x 8,6 mm 6.0

                 759,381

 
DN140 63 225 x 10,8 mm 8.0                  942,290  
16 140 x 5,4 mm 6.0        220,283 64 225 x 13,4 mm 10.0

              1,157,476

 

17

140 x 6,7 mm 8.0        268,983 65 225 x 16,6 mm 12.5               1,411,736  
18 140 x 8,3 mm 10.0        330,141 66 225 x 20,5 mm 16.0

              1,713,563

 

19

140 x 10,3 mm 12.5        403,191 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        487,001 67 250 x 9,6 mm 6.0

              1,030,063

 
DN160 68 250 x 11,9 mm 8.0               1,262,804  
21 160 x 6,2 mm 6.0        300,695 69 250 x 14,8 mm 10.0

              1,553,306

 
DN450 70 250 x 18,4 mm 12.5               1,905,532  
22 450 x 17,2 mm 6.0     5,127,099 71 250 x 22,7 mm 16.0

              2,308,724

 

23

450 x 21,5 mm 8.0     6,345,167 DN280  
24 450 x 26,7 mm 10.0     7,791,447 72 280 x 10,7 mm 6.0

              1,340,951

 

25

450 x 33,1 mm 12.5     9,537,854 73 280 x 13,4 mm 8.0               1,664,297  
26 450 x 40,9 mm 16.0   11,579,860 74 280 x 16,6 mm 10.0

              2,036,909

 
DN500 75 280 x 20,6 mm 12.5               2,492,765  
27 500 x 19,1mm 6.0     6,623,211 76 280 x 25,4 mm 16.0

              3,022,803

 

28

500 x 23,9 mm 8.0     8,198,602 DN315  
29 500 x 29,7 mm 10.0   10,083,748 77 315 x 12,1 mm 6.0

              1,997,836

 

30

500 x 36,8 mm 12.5   12,329,048 78 315 x 15,0 mm 8.0               2,446,330  
31 500 x 45,4 mm 16.0   14,971,877 79 315 x 18.7 mm 10.0

              3,017,140

 
DN560 80 315 x 23,2 mm 12.5               3,694,411  
32 560 x 21,4 mm 6.0     9,409,308 81 315 x 28,6 mm 16.0

              4,474,178

 

33

560 x 26,7 mm 8.0   11,629,692 DN355  
34 560 x 33,2 mm 10.0   14,316,691 82 355 x 13,6 mm 6.0

              2,908,980

 

35

560 x 41,2 mm 12.5   17,530,330 83 355 x 16,9 mm 8.0               3,577,757  
36 560 x 50,8 mm 16.0   21,254,754 84 355 x 21,1 mm 10.0

              4,423,779

 
DN630 85 355 x 26,1 mm 12.5               5,394,950  

37

630 x 24,1 mm 6.0   12,585,573 86 355 x 32,2 mm 16.0

              6,541,667

 

38

630 x 30,0 mm 8.0   15,509,843 DN400  
39 630 x 37,4 mm 10.0   19,147,059 87 400 x 15,3 mm 6.0

              3,863,728

 

40

630 x 46,3 mm 12.5   23,401,521 88 400 x 19,1 mm 8.0               4,779,969  
41 630 x 57,2 mm 16.0   28,451,040 89 400 x 23,7 mm 10.0

              5,858,167

 
DN710 90 400 x 29,4 mm 12.5               7,171,370  
42 710 x 27,2 mm 6.0   22,702,165 91 400 x 36,3 mm 16.0

              8,707,121

 

43

710 x 33,9 mm 8.0   28,059,174 DN900  
44 710 x 42,1 mm 10.0   34,480,789 92 900 x 42,9 mm 8.0

            52,211,016

 

DN800

93 900 x 53,3 mm 10.0             64,204,826  
45 800 x 30,6 mm 6.0   31,026,481

DN1000

 

46

800 x 38,1 mm 8.0   38,314,505 94 1000 x 47,7 mm 8.0             69,057,846  
47 800 x 47,4 mm 10.0   47,165,461 95 1000 x 59,3 mm 10.0

            84,970,314

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 258 158
110 110 302 180
125 125 320 182
140 140 338 183
160 160 363 185
180 180 387 187
200 200 461 239
225 225 491 242
250 250 551 274
280 280 587 277
315 315 660 311
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 758 365
400 400 812 369
450 450 873 374
500 500 953 399
560 560 1045 425
630 630 1130 432
710 710 1676 890
800 800 1835 949
900 900 2006 1009
1000 1000 2176 1069
1200 1200 2498 1169