Tê đều Bình Minh

Tê đều PVC Bình Minh (Ba chạc 90)

Tê (Ba chạc đều 900)

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 T 21 D Bình Minh Cái

3,080

2

T 27 D Bình Minh Cái 5,060
3 T 34 D Bình Minh Cái

8,140

4

T 42 D Bình Minh Cái 10,780
5 T 49 D Bình Minh Cái

15,950

6

T 60 D Bình Minh Cái 27,390
7 T 75 D Bình Minh Cái

47,960

8

T 75 M Bình Minh Cái 19,030
9 T 90 D Bình Minh Cái

46,750

10

T 90 M Bình Minh Cái 28,270
11 T 110 D Bình Minh Cái

66,880

12

T 110 M Bình Minh Cái 47,630
13 T 140 M Bình Minh Cái

120,890

Sản phẩm loại dày

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
21 1/2 27 11 41
27 3/4 33 14 49
34 1 40 17 57
42 1 1/4 49 21 65
49 1 1/2 56 24 79
60 2 69 30 93
90 3 99 45 109
114 4 127 57 141
168 6 184 84 216
 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
60 2 66 30 55
90 3 96 45 85
114 4 123 57 107
168 6 180 84 164